PKPK

Nazorg van uw project

Turnkey bouwmanagement van Program; één partij, alle disciplines

In de laatste fase van het turnkey projectmanagement van Program Retailmanagement kunt u ook op ons rekenen.  Nazorg door onze specialisten strekt zich uit tot twee maanden na de oplevering en opening van uw project. Onder nazorg verstaan wij o.a. het verzorgen van garanties en revisietekeningen en indien nodig het verzorgen van onderhoudscontracten. Door het opstellen van een definitieve financiële eindrapportage wordt uw totale investering in het bouwproject duidelijk.  Daarnaast kunt u kiezen voor advies in service en onderhoud en kunt u een meerjaren onderhoudsplanning laten opstellen.

In samenwerking met Program Kostensupport B.V. is het mogelijk een onderhoudscontract af te laten sluiten voor uw vastgoed. Hieraan gekoppeld is onze storingsdienst. U kunt storingen aan uw vastgoed 24 uur per dag melden. De directievoerders en projectmanagers van Program Kostensupport B.V. en Program Retailmanagement zullen zo snel mogelijk uw probleem in behandeling nemen en terugkoppelen.

Onze Klanten